Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

10

Februari

51%

-

9

Mars

55%

15°

-

11

April

61%

21°

-

11

Maj

64%

26°

-

10

Juni

70%

31°

-

9

Juli

71%

32°

-

9

Augusti

71%

32°

-

8

September

65%

28°

-

8

Oktober

64%

22°

-

7

November

48%

15°

-

9

December

44%

-

10