Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

49%

10°

-

11

Mars

53%

15°

-

13

April

60%

20°

-

11

Maj

62%

24°

-

11

Juni

63%

28°

-

10

Juli

60%

30°

-

12

Augusti

61%

29°

-

10

September

60%

26°

-

9

Oktober

61%

21°

-

8

November

49%

15°

-

11

December

44%

-

11