Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

12

Februari

46%

-

11

Mars

52%

15°

-

13

April

59%

20°

-

11

Maj

61%

25°

-

12

Juni

62%

28°

-

10

Juli

61%

30°

-

12

Augusti

62%

30°

-

10

September

59%

26°

-

9

Oktober

59%

21°

-

8

November

46%

15°

-

11

December

40%

-

12