Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

48%

10°

-

11

Mars

55%

16°

-

13

April

62%

21°

-

11

Maj

62%

25°

-

12

Juni

63%

29°

-

10

Juli

62%

31°

-

12

Augusti

62%

30°

-

10

September

60%

27°

-

9

Oktober

60%

21°

-

8

November

48%

15°

-

11

December

42%

10°

-

11