Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

48%

-

11

Mars

53%

14°

-

13

April

60%

20°

-

11

Maj

62%

24°

-

12

Juni

62%

27°

-

11

Juli

60%

29°

-

12

Augusti

61%

28°

-

10

September

59%

25°

-

9

Oktober

60%

20°

-

8

November

48%

14°

-

11

December

42%

-

12