Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

11

Februari

53%

10°

-

11

Mars

57%

15°

-

12

April

62%

20°

-

11

Maj

61%

25°

-

12

Juni

62%

28°

-

11

Juli

60%

30°

-

12

Augusti

59%

30°

-

11

September

58%

27°

-

9

Oktober

61%

21°

-

8

November

52%

15°

-

10

December

48%

10°

-

11