Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

48%

10°

-

10

Mars

52%

16°

-

12

April

59%

21°

-

11

Maj

60%

26°

-

11

Juni

64%

30°

-

9

Juli

64%

32°

-

10

Augusti

64%

31°

-

8

September

61%

28°

-

8

Oktober

62%

22°

-

7

November

48%

15°

-

10

December

43%

10°

-

11