Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

49%

11°

-

10

Mars

55%

16°

-

12

April

62%

22°

-

10

Maj

64%

26°

-

11

Juni

64%

29°

-

10

Juli

62%

31°

-

12

Augusti

63%

31°

-

10

September

61%

28°

-

8

Oktober

62%

22°

-

8

November

50%

16°

-

10

December

43%

10°

-

11