Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-4°

-

7

Februari

59%

-

7

Mars

60%

-

9

April

61%

16°

-

10

Maj

63%

22°

-

11

Juni

70%

28°

-

10

Juli

74%

31°

-

9

Augusti

72%

29°

-

9

September

66%

24°

-

8

Oktober

62%

17°

-

6

November

51%

-

6

December

51%

-2°

-

6