Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

8

Februari

60%

-

8

Mars

63%

-

9

April

61%

14°

-

10

Maj

60%

20°

-

12

Juni

67%

25°

-

12

Juli

72%

30°

-

9

Augusti

74%

29°

-

8

September

69%

22°

-

8

Oktober

64%

16°

-

6

November

53%

-

6

December

54%

-

8