Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

5

Februari

61%

-

5

Mars

60%

-

7

April

60%

16°

-

9

Maj

63%

22°

-

11

Juni

69%

27°

-

10

Juli

75%

32°

-

9

Augusti

75%

30°

-

8

September

70%

25°

-

7

Oktober

67%

18°

-

5

November

58%

-

5

December

57%

-

6