Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-5°

-

6

Februari

61%

-1°

-

6

Mars

62%

-

8

April

62%

15°

-

9

Maj

66%

22°

-

10

Juni

70%

27°

-

10

Juli

76%

31°

-

9

Augusti

75%

30°

-

8

September

69%

24°

-

7

Oktober

63%

17°

-

5

November

52%

-

6

December

53%

-2°

-

6