Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

6

Februari

61%

-

6

Mars

61%

-

8

April

61%

16°

-

9

Maj

61%

22°

-

11

Juni

69%

27°

-

11

Juli

74%

32°

-

10

Augusti

75%

31°

-

8

September

70%

25°

-

7

Oktober

67%

18°

-

5

November

57%

-

5

December

57%

-

6