Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-4°

-

7

Februari

58%

-1°

-

7

Mars

60%

-

9

April

60%

16°

-

10

Maj

63%

22°

-

11

Juni

69%

28°

-

10

Juli

74%

30°

-

10

Augusti

71%

29°

-

9

September

65%

24°

-

9

Oktober

61%

17°

-

6

November

50%

-

6

December

49%

-2°

-

6