Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-6°

-

6

Februari

58%

-3°

-

6

Mars

60%

-

7

April

61%

14°

-

9

Maj

64%

21°

-

10

Juni

69%

26°

-

11

Juli

75%

30°

-

9

Augusti

74%

29°

-

9

September

66%

23°

-

7

Oktober

60%

16°

-

6

November

48%

-

6

December

48%

-4°

-

7