Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-4°

-

6

Februari

59%

-1°

-

6

Mars

61%

-

8

April

61%

14°

-

9

Maj

64%

21°

-

10

Juni

69%

27°

-

11

Juli

75%

31°

-

9

Augusti

74%

30°

-

8

September

68%

24°

-

7

Oktober

62%

17°

-

5

November

51%

-

6

December

52%

-2°

-

7