Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-6°

-

7

Februari

58%

-3°

-

7

Mars

60%

-

9

April

60%

13°

-

10

Maj

63%

21°

-

11

Juni

68%

26°

-

11

Juli

74%

29°

-

10

Augusti

71%

28°

-

9

September

64%

22°

-

8

Oktober

58%

15°

-

7

November

47%

-

7

December

47%

-4°

-

7