Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-2°

-

5

Februari

62%

-

6

Mars

62%

-

7

April

62%

16°

-

9

Maj

65%

22°

-

10

Juni

71%

28°

-

10

Juli

77%

32°

-

9

Augusti

76%

31°

-

8

September

70%

25°

-

7

Oktober

65%

18°

-

5

November

55%

-

5

December

55%

-1°

-

6