Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

13°

17°

10

Februari

60%

15°

16°

9

Mars

65%

19°

17°

10

April

70%

23°

19°

8

Maj

66%

27°

22°

10

Juni

65%

30°

26°

10

Juli

64%

32°

28°

12

Augusti

62%

31°

28°

12

September

61%

29°

27°

9

Oktober

65%

25°

23°

7

November

62%

20°

20°

7

December

58%

15°

18°

9