Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

11

Februari

57%

-

10

Mars

57%

-

11

April

55%

14°

-

11

Maj

56%

20°

-

11

Juni

60%

25°

-

11

Juli

62%

28°

-

9

Augusti

61%

27°

-

10

September

61%

23°

-

8

Oktober

60%

17°

-

9

November

49%

11°

-

11

December

51%

-

12