Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

15

Februari

43%

-

14

Mars

49%

-

14

April

53%

12°

-

14

Maj

56%

18°

-

14

Juni

61%

23°

-

13

Juli

64%

26°

-

11

Augusti

60%

25°

-

12

September

55%

21°

-

11

Oktober

48%

15°

-

12

November

32%

-

15

December

30%

-

16