Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

14

Februari

45%

-

13

Mars

49%

-

14

April

53%

14°

-

13

Maj

56%

20°

-

13

Juni

61%

25°

-

13

Juli

65%

27°

-

11

Augusti

61%

26°

-

11

September

55%

22°

-

10

Oktober

49%

16°

-

11

November

33%

-

14

December

31%

-

15