Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

50%

-

11

Mars

54%

10°

-

12

April

56%

16°

-

12

Maj

57%

22°

-

13

Juni

62%

27°

-

11

Juli

64%

29°

-

11

Augusti

62%

28°

-

11

September

58%

24°

-

9

Oktober

55%

18°

-

9

November

43%

11°

-

11

December

39%

-

12