Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

16

Februari

36%

-

14

Mars

43%

-

15

April

49%

15°

-

14

Maj

52%

21°

-

13

Juni

57%

26°

-

12

Juli

59%

28°

-

10

Augusti

55%

27°

-

10

September

52%

23°

-

11

Oktober

47%

17°

-

12

November

29%

10°

-

15

December

22%

-

18