Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

16

Februari

40%

-

14

Mars

46%

-

15

April

50%

15°

-

14

Maj

53%

21°

-

13

Juni

57%

25°

-

12

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

56%

27°

-

11

September

53%

23°

-

11

Oktober

48%

16°

-

11

November

33%

-

14

December

28%

-

17