Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

12

Februari

47%

-

12

Mars

52%

-

13

April

55%

15°

-

13

Maj

57%

21°

-

14

Juni

62%

25°

-

13

Juli

65%

28°

-

11

Augusti

63%

26°

-

11

September

57%

22°

-

10

Oktober

51%

16°

-

10

November

37%

-

13

December

34%

-

13