Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

49%

-

11

Mars

53%

-

12

April

56%

15°

-

13

Maj

58%

21°

-

13

Juni

62%

26°

-

12

Juli

66%

28°

-

11

Augusti

63%

27°

-

11

September

57%

23°

-

10

Oktober

53%

16°

-

10

November

39%

10°

-

12

December

36%

-

13