Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

16

Februari

36%

-

14

Mars

42%

10°

-

16

April

46%

16°

-

14

Maj

49%

22°

-

13

Juni

53%

27°

-

12

Juli

54%

28°

-

11

Augusti

52%

28°

-

10

September

52%

24°

-

10

Oktober

48%

18°

-

11

November

32%

11°

-

13

December

25%

-

17