Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

17

Februari

37%

-

14

Mars

44%

-

15

April

49%

16°

-

14

Maj

52%

22°

-

13

Juni

56%

26°

-

12

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

54%

27°

-

10

September

52%

24°

-

11

Oktober

48%

17°

-

11

November

30%

10°

-

14

December

24%

-

17