Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-2°

-

18

Februari

38%

-

15

Mars

45%

-

15

April

51%

13°

-

14

Maj

54%

20°

-

13

Juni

59%

24°

-

12

Juli

61%

26°

-

11

Augusti

57%

25°

-

11

September

52%

21°

-

11

Oktober

47%

15°

-

12

November

30%

-

15

December

25%

-

18