Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

16

Februari

39%

-

14

Mars

45%

-

15

April

49%

16°

-

14

Maj

52%

22°

-

13

Juni

56%

26°

-

12

Juli

58%

29°

-

11

Augusti

55%

28°

-

11

September

52%

24°

-

11

Oktober

48%

17°

-

11

November

32%

10°

-

14

December

26%

-

17