Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

14

Februari

45%

-

13

Mars

50%

-

13

April

54%

15°

-

13

Maj

56%

21°

-

13

Juni

60%

26°

-

12

Juli

62%

28°

-

11

Augusti

60%

28°

-

11

September

56%

23°

-

10

Oktober

52%

17°

-

10

November

38%

10°

-

13

December

34%

-

14