Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

49%

-

12

Mars

51%

-

13

April

53%

14°

-

12

Maj

55%

20°

-

13

Juni

58%

25°

-

12

Juli

61%

27°

-

11

Augusti

59%

26°

-

11

September

54%

22°

-

10

Oktober

51%

16°

-

10

November

37%

-

13

December

35%

-

14