Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-1°

-

13

Februari

47%

-

12

Mars

50%

-

13

April

53%

13°

-

13

Maj

55%

20°

-

13

Juni

60%

24°

-

13

Juli

63%

26°

-

11

Augusti

60%

25°

-

11

September

54%

21°

-

10

Oktober

50%

15°

-

10

November

35%

-

13

December

33%

-

14