Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

11

Februari

52%

-

10

Mars

54%

-

11

April

56%

16°

-

12

Maj

56%

22°

-

12

Juni

61%

26°

-

11

Juli

63%

29°

-

11

Augusti

62%

28°

-

10

September

57%

24°

-

9

Oktober

55%

18°

-

9

November

44%

11°

-

11

December

41%

-

11