Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

17

Februari

36%

-

14

Mars

43%

-

15

April

47%

16°

-

14

Maj

50%

22°

-

13

Juni

55%

26°

-

12

Juli

56%

28°

-

10

Augusti

54%

27°

-

10

September

52%

24°

-

10

Oktober

48%

17°

-

11

November

31%

10°

-

14

December

23%

-

17