Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

48%

-

11

Mars

50%

-

13

April

53%

14°

-

12

Maj

55%

20°

-

13

Juni

60%

24°

-

13

Juli

62%

27°

-

11

Augusti

60%

26°

-

11

September

54%

22°

-

10

Oktober

51%

15°

-

10

November

36%

-

13

December

34%

-

13