Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

11

Februari

52%

-

11

Mars

55%

10°

-

12

April

57%

16°

-

12

Maj

58%

22°

-

13

Juni

63%

27°

-

11

Juli

66%

29°

-

11

Augusti

64%

28°

-

10

September

59%

24°

-

9

Oktober

56%

18°

-

9

November

44%

11°

-

11

December

41%

-

12