Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-1°

-

17

Februari

38%

-

15

Mars

45%

-

15

April

50%

14°

-

14

Maj

54%

20°

-

13

Juni

58%

25°

-

12

Juli

60%

27°

-

11

Augusti

56%

26°

-

11

September

52%

22°

-

11

Oktober

48%

16°

-

12

November

31%

-

15

December

25%

-

18