Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

49%

-

11

Mars

52%

-

12

April

55%

15°

-

12

Maj

57%

21°

-

13

Juni

62%

25°

-

12

Juli

65%

28°

-

11

Augusti

63%

27°

-

11

September

57%

23°

-

10

Oktober

53%

16°

-

10

November

39%

10°

-

12

December

36%

-

12