Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

10°

10°

19

Februari

38%

11°

10°

17

Mars

48%

12°

10°

18

April

53%

13°

10°

15

Maj

58%

15°

12°

12

Juni

62%

17°

13°

9

Juli

68%

19°

13°

5

Augusti

66%

19°

13°

6

September

64%

19°

13°

8

Oktober

47%

16°

12°

13

November

28%

12°

11°

19

December

26%

10°

10°

20