Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

15

Februari

41%

12°

-

13

Mars

52%

14°

-

15

April

58%

16°

-

12

Maj

66%

20°

-

9

Juni

73%

24°

-

6

Juli

81%

28°

-

3

Augusti

80%

28°

-

4

September

77%

25°

-

6

Oktober

56%

19°

-

9

November

30%

12°

-

16

December

27%

-

16