Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

15

Februari

40%

12°

-

14

Mars

52%

14°

-

15

April

58%

17°

-

12

Maj

66%

20°

-

9

Juni

72%

25°

-

6

Juli

80%

29°

-

3

Augusti

79%

29°

-

4

September

76%

26°

-

6

Oktober

55%

20°

-

10

November

30%

12°

-

16

December

27%

-

16