Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

17

Februari

40%

11°

-

15

Mars

52%

13°

-

16

April

56%

16°

-

13

Maj

63%

19°

-

10

Juni

67%

23°

-

7

Juli

75%

27°

-

3

Augusti

74%

28°

-

4

September

69%

24°

-

7

Oktober

50%

18°

-

11

November

28%

11°

-

18

December

24%

-

18