Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

17

Februari

40%

11°

-

15

Mars

51%

13°

-

16

April

56%

16°

-

13

Maj

63%

19°

-

10

Juni

68%

23°

-

7

Juli

75%

27°

-

3

Augusti

74%

27°

-

4

September

70%

24°

-

6

Oktober

51%

18°

-

11

November

28%

11°

-

18

December

25%

-

18