Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

10°

10°

19

Februari

38%

11°

10°

17

Mars

48%

11°

10°

19

April

52%

12°

10°

16

Maj

57%

15°

12°

13

Juni

60%

17°

13°

9

Juli

66%

18°

14°

5

Augusti

65%

19°

14°

6

September

63%

18°

14°

8

Oktober

46%

16°

12°

13

November

28%

12°

11°

20

December

25%

10°

10°

20