Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

21

Februari

36%

10°

-

19

Mars

45%

12°

-

20

April

49%

13°

-

18

Maj

52%

16°

-

15

Juni

53%

18°

-

12

Juli

61%

20°

-

8

Augusti

60%

20°

-

8

September

57%

20°

-

10

Oktober

42%

16°

-

15

November

26%

12°

-

21

December

23%

-

22