Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

12

Februari

49%

-

11

Mars

59%

-

12

April

65%

13°

-

10

Maj

73%

19°

-

7

Juni

79%

24°

-

6

Juli

88%

28°

-

3

Augusti

86%

28°

-

4

September

83%

24°

-

5

Oktober

67%

17°

-

7

November

39%

-

13

December

36%

-

13