Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

4

Februari

66%

12°

-

5

Mars

67%

17°

-

7

April

71%

23°

-

6

Maj

70%

27°

-

9

Juni

76%

32°

-

8

Juli

80%

35°

-

7

Augusti

77%

34°

-

8

September

71%

29°

-

7

Oktober

72%

24°

-

5

November

63%

15°

-

4

December

63%

10°

-

5