Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

10°

-

6

Februari

60%

13°

-

6

Mars

64%

19°

-

7

April

67%

24°

-

8

Maj

66%

28°

-

9

Juni

73%

32°

-

8

Juli

79%

35°

-

6

Augusti

77%

35°

-

6

September

69%

30°

-

8

Oktober

68%

25°

-

6

November

59%

18°

-

6

December

58%

12°

-

6